Potencjał drzemiący w bioodpadach był jednym z przewodnich tematów Konferencji „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”. Wydarzenie odbywało się z początkiem września w Zakopanem, była również prowadzona transmisja wideo. To największa impreza branży odpadowej w Polsce. 

Wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestników. Jednym z najważniejszych tematów było zagospodarowanie frakcji bio.

Bioodpady

Dla osiągnięcia przez samorządy w najbliższych latach wyśrubowanych poziomów recyklingu kluczowe będzie zwiększenie selektywnej zbiórki bioodpadów. Stanowią one ok. 30% całej masy zbieranych w Polsce odpadów komunalnych. Ich prawidłowe przetwarzanie ma zatem ogromne znaczenie. Nie powinny trafiać na składowiska. Dwa najważniejsze sposoby, po które można sięgać w wypadku bioodpadów, to produkcja biogazu w wyniku fermentacji beztlenowej lub produkcja kompostu w wyniku procesu tlenowego, zwanego kompostowaniem. 

Na spotkaniu dr inż. Barbara Kozłowska z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej zwracała uwagę na kwestie związane z zagospodarowaniem bioodpadów. Podkreślała, że w pierwszej kolejności problem dostrzegać zaczęły instalacje miejskie, obecnie z coraz większą mocą odczuwają je gminy i instalacje wiejskie...