Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu – tworzone są wręcz narzędzia prawne służące jej wdrażaniu do praktyki. 

Należą do nich omawiane w dwóch poprzednich numerach PK („Walory prawne CSR, taksonomii, ESG i CSRD”, cz. 1 i cz.2) instytucje prawne związane z taksonomią i sprawozdawczością środowiskową (tu w szczególności znaczenie ma tzw. dyrektywa CSRD – czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z 14 grudnia 2022 r. dotycząca zmian wprowadzanych w już funkcjonujących aktach w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, omawiana częściowo w lipcowym numerze „Przeglądu Komunalnego”). Dokonane wówczas ustalenie zakresu wymaganej przez tę dyrektywę sprawozdawczości środowiskowej pokazało, że zakres takiej sprawozdawczości będzie bardzo szeroki, wymagający specjalistycznej wiedzy i staranności w przygotowaniu odpowiednich informacji. 

Więcej niż sprawozdawczość

Rozwijane ostatnio w UE nowe koncepcje urealnienia egzekucji obowiązków środowiskowych nie ograniczają się do wskazanych już kwestii sprawozdawczości środowiskowej. Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresi...