Ze Sławomirem Kiszkurno, prezesem zarządu Portu Czystej Energii, o konieczności edukacji oraz interakcji z lokalną społecznością rozmawia Daria Michel. 

Jakie wartościowe lekcje i wyzwania mogą wyniknąć z otwarcia nowej instalacji termicznego przekształcenia odpadów dla potencjalnych podmiotów rozważających podobne przedsięwzięcie?
Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że instalacje termicznego przekształcania odpadów stanowią kluczowy krok w procesie dekarbonizacji oraz wspierają ideę gospodarki cyrkularnej. Stanowią one nieodzowny element samorządowych systemów zarządzania odpadami, bez których m.in. trudno byłoby osiągnąć cel ograniczenia składowania odpadów do maksymalnie 10% w 2035 r.

Warto zaznaczyć, że dzięki spalarniom możliwe jest nie tylko znaczące zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska, ale ograniczenie tego uciążliwego procesu praktycznie do zera. Taki mamy plan również w Gdańsku, zakładając, że w ciągu czterech lat po uruchomieniu instalacji składowanie odpadów komunalnych zostanie całkowicie wyeliminowane. 

Drugim istotnym zagadnieniem jest niestabilność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców. Obecnie odpady wysokoenergetyczne, te przeznaczone do termicznego przekształcenia, są zbywane przez Instalacje Komunalne...