Niektóre większe miasta w Polsce regularnie prowadzą akcje odkomarzania. Przykładem jest Lublin – tego rodzaju działanie sfinansowano tam z miejskiego budżetu obywatelskiego, którego podstawową zasadą był wybór projektów przez mieszkańców w ramach głosowania.

W Lublinie już od kilku lat prowadzona jest akcja zwalczania komarów. W 2022 r. zgodnie z decyzją mieszkańców na odkomarzanie przeznaczono więcej środków i tym samym objęto nim dodatkowe tereny zielone. Tegoroczne odkomarzanie odbywa się w ramach projektu budżetu obywatelskiego: „Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy mieli luksiurne miasto bez komarów i kleszczy!”, na który zagłosowało prawie 700 mieszkańców. Akcja objęła miejskie tereny zielone, tj. parki, skwery, zieleńce, ścieżki rowerowe oraz pasy drogowe, o łącznej powierzchni 315 ha.

Zakres działań w ramach projektu

Tradycyjnie akcję odkomarzania zaplanowano dwuetapowo. Pierwszy skumulowany wylęg owadów rozpoczyna się zazwyczaj w czasie upałów po okresie wilgotnej pogody, od początku czerwca do początku lipca. Drugi – na przełomie sierpnia i września. Preparat działa 8–10 dni, chyba że zmyje go ulewa lub zostanie skoszona trawa. Wystarcza to do zmniejszenia populacji nawet o 85%. Stosowany preparat likwiduje również do 95% kleszczy. 

Odkomarzanie trwa zazwyczaj 3–5 dni. Prace rozpoczynaj...