Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej wraz z partnerami naukowymi: Polskim Stowarzyszeniem Prawników Agrarystów oraz Katedrą Finansów Instytutu Ekonomii Finansów SGGW w Warszawie w czerwcu br. zorganizowała w Obrzycku międzynarodową konferencję naukową pt. „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki oraz reprezentanci samorządu terytorialnego, którzy dyskutowali o możliwościach realnego wspierania rozwoju alternatywnych źródeł energii oraz ich upowszechniania wśród społeczności zamieszkujących zarówno tereny wiejskie, jak i miejskie aglomeracje. W trakcie wystąpienia wprowadzającego do tematyki konferencji dr hab. nauk ekonomicznych Piotr Gołasa z SGGW wymienił czynniki wpływające na potrzebę rozwoju energetyki odnawialnej. 

– Głównymi bodźcami do dalszego rozwoju OZE są wyczerpywanie się złóż ropy i gazu oraz kwestie bezpieczeństwa energetycznego, które wysuwa się w ostatnich tygodniach na pierwszy plan. Należy też pamiętać o zmianach klimatycznych wywołanych emisją gazów cieplarnianych i kontrowersyjnej polityce UE zmierzającej do ograniczania tych emisji – mówił Gołasa. 

W części wystąpienia poświęconej możliwym obszarom badawczym w tematyce OZE zwrócił on także uwagę na interdyscyplinarny charakter tych badań oraz szeroki ich zakres, obejmujący technikę, ekonomię i prawo.

W dalszej części konferencji uczestnicy poruszali m.in. kwestie spółdzielni obywatelskich, kwalifikacji gruntów rolnych przeznaczonych na produkcję energii odnawialnej, zakładania klastrów energetycznych, istotności agrofotowoltaiki, produkcji oraz magazynowania energii. Dyskutowano o obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej oraz identyfikowano niezbędne zmiany umożliwiające skuteczne wdrażanie rozwiązań w zakresie odna...