O potrzebie wzmacniania zawodu architekta krajobrazu w Polsce i zieleni jako narzędziu do walki ze zmianami klimatycznymi z Aleksandrem Lechem, architektem krajobrazu, prezesem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, rozmawia Judyta Więcławska.

Judyta Więcławska: Stanowisko prezesa Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu objął Pan dość niedawno. Zapewnia Pan, że jako członek zarządu zamierza pracować na rzecz wzmocnienia zawodu architekta krajobrazu w Polsce. Od tego chciałabym zacząć naszą rozmowę – dlaczego w ogóle artykułowana jest potrzeba wzmacniania zawodu architekta krajobrazu? Z czego to wynika?
Aleksander Lech: Architektura krajobrazu to bardzo szerokie pojęcie, a sam architekt krajobrazu może pełnić wiele ról. W procesie wzmacniania roli naszego zawodu ważne jest, aby uświadomić szerokiej grupie odbiorców, na czym polega odpowiedzialne projektowanie oraz że nie jest to tylko zadanie polegające na doborze roślin ze względu na ich walory estetyczne. Zieleń pełni różne funkcje, a wśród specjalistów w naszej branży są zarówno osoby zajmujące się profesjonalnym projektowaniem przestrzeni przydomowych, jak i eksperci od odtwarzania ekosystemów, gospodarowania wodami opadowymi czy wprowadzania zieleni na tereny silnie zurbanizowane. Mocniejsza pozycja naszego zawodu na rynku to większe możliwości w dziedzini...