Zdecydowana większość społeczeństwa nadal ma problem ze zrozumieniem roli architektury krajobrazu. To multidyscyplinarna dziedzina, która nie daje się jednoznacznie zakwalifikować ani jako sztuka, ani jako nauka. Odzwierciedla odwieczny, dualny konflikt: natura czy kultura? A jej celem przecież jest dążenie do zachowania balansu pomiędzy człowiekiem a przyrodą…

Jednak coś się w świecie zmienia. Może zbyt wolno, lecz zaczynam słyszeć głosy, że architektura krajobrazu w niedalekiej przyszłości ma stać się najbardziej konsekwentną ze sztuk projektowych. Na przestrzeni czasu mierzyła się z wieloma problemami. Jest to dziedzina względnie młoda, cierpi na brak licznych tradycji teoretycznych oraz podejścia krytycznego, charakterystycznego dla architektury i urbanistyki. Przez wieki mocnym ograniczeniem było ścisłe przywiązanie do funkcji estetycznych. Nawet obecnie nie uzyskała statusu publicznego na poziomie architektury czy sztuk pięknych. Dzieła architektury krajobrazu nie są tak łatwo identyfikowalne i oceniane jak rzeźby, budynki czy malarstwo. Prawda zaś jest taka, że poprzez łączenie elementów architektury i planowania przestrzennego oraz najnowszej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych architektura krajobrazu próbuje godzić ze sobą wyzwania środowiskowe, społeczne, artystyczne i technologiczne, dzięki czemu obecne projekty są bardzo wyrafinowane koncepcyjnie.

Wykup dostęp do płatnych treści Portalu Komunalnego!

Chcesz mieć dostęp do materiałów Portalu Komunalnego Plus?