Przykłady ze świata udowadniają, że możliwe jest wprowadzanie inicjatyw planowania i zarządzania terenami zieleni z aktywnym udziałem społeczności na małą i dużą skalę – i to z pozytywnym skutkiem.

Termin „partycypacja”, nawiązujący do wielu obszarów, nie wyraża się poprzez ścisłą definicję. W znacznej części istnieje jego powiązanie z pojęciem władzy, szczególnie w strefie ekonomicznej. Partycypacja społeczna, zwana też wspólnotową lub horyzontalną, przyznaje określonym podmiotom prawa do wzięcia udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym danej społeczności. Dzięki temu obywatele zyskują prawo do podjęcia działań oraz inicjatyw, co jest zapisane w aktach prawnych.

Ameryka prekursorem

Na przestrzeni ostatnich 20 lat znaczenie partycypacji społecznej dynamicznie wzrastało. Za przełom i początek tego procesu uznaje się 1989 r., gdy w brazylijskim mieście Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul, wprowadzono pierwszy na świecie projekt budżetu obywatelskiego. Dzięki jego realizacji miasto nazywane jest „zieloną stolicą świata”, ponieważ niemal na każdego mieszkańca przypada statystycznie jedno drzewo w tkance miejskiej. Co godne wspomnienia, Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten projekt za jeden z 40 najlepszych inicjatyw społecznych w historii całej ludzkości. Przez ...