Chociaż na co dzień dostrzegamy ich niewiele, w miastach żyje wiele gatunków zwierząt. Stanowią one istotny element miejskich ekosystemów i decydują o bioróżnorodności miast. Warto wspierać je, zapewniając schronienie i pożywienie oraz prowadząc przyjazną im pielęgnację zieleni miejskiej.

Miasta to miejsce życia wielu gatunków zwierząt. Miejska fauna to doskonale widoczne w przestrzeni miast ptaki, występujące licznie w parkach wiewiórki, otaczane troską owady zapylające, ale także rzadziej widywane jeże, kuny, łasice, bobry, nietoperze oraz przedstawiciele płazów i gadów. Jej ważnymi elementami są też, niemal niewidoczne dla mieszkańców, bezkręgowce (m.in. ślimaki, pająki, mrówki), stanowiące pożywienie ptaków i ssaków, jak również ukryta pod ziemią fauna glebowa (dżdżownice, wije, skoczogonki, nicienie), przetwarzająca obumarłą materię organiczną i dostarczająca składników pokarmowych roślinom. „Dzikie życie” – jak nazywa je prof. Maciej Luniak – toczy się też w wodzie i jej otoczeniu, obumarłym drewnie, opadłych liściach.

Dla żyjących w miastach zwierząt najcenniejszymi miejscami są parki, jako że są to tereny zieleni o największej powierzchni (mają co najmniej kilka, a bywa, że i kilkadziesiąt hektarów), tworzące system korytarzy ekolog...