Wiele mówimy i piszemy o sposobach zapobiegania negatywnym skutkom nagłych i obfitych deszczy. Na retencjonowanie wody opadowej jako na ważny element miejskiej sieci i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zwrócono uwagę w Poznaniu, gdzie powołano do życia specjalną, celową spółkę pod nazwą Aguanet Retencja. Podmiot podejmuje szereg działań zmierzających do maksymalnego zwiększenia poziomu odzysku wody opadowej w miejscu jej pozyskiwania. Istotnym elementem tych działań jest komunikacja i partycypacja społeczna. Ciekawym i wartym przybliżenia przykładem w tym zakresie jest także Wrocław, gdzie w ostatnim czasie wybudowano 4 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności powyżej 60 tys. m3. Powstały one w Porcie Południe przy ul. Długiej. Inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu za 80 mln zł to odpowiedź miasta na postępujące zmiany klimatu. 

Jak podkreśla MPWiK we Wrocławiu, wyżej opisane zbiorniki mają objętość 19 basenów olimpijskich. Każdy ze zbiorników ma pojemność ponad 15 tys. m3 i 15 m wysokości. W Porcie Południe powstały także przepompownia, stacja dezodoryzacji powietrza, stacja transformatorowa oraz sieć rurociągów i komór technicznych.

Wrocław – sposób na intensywne deszcze

Powyższa inwestycja pełni ważną rolę podczas intensywnych opadów deszczu – umożliwia g...