O niedoskonałościach przepisów dotyczących regulacji branży, a w szczególności weryfikacji i zatwierdzania taryf, piszemy od lat. W ubiegłym roku na naszych łamach z zadowoleniem witaliśmy pierwsze reakcje resortu, w ramach którego działa regulator, na krytyczne uwagi władz samorządowych, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, reprezentującej przedsiębiorstwa, a pośrednio także na nasze postulaty, artykułowane w drugiej połowie ubiegłego roku na spotkaniach przedstawicieli samorządów, izby oraz ministerstwa.

Niestety nie doszło do porozumienia, które miałoby usunąć sygnalizowane wtedy najważniejsze problemy dotyczące ciągle trwającego procesu weryfikacji wniosków składanych w ramach „kampanii taryfowej” oraz nowych wniosków dotyczących zmian niedawno zatwierdzonych taryf.

Problemy nabrzmiewają

Spór zbiorowy na tle wynagrodzeń w łódzkim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął się w listopadzie 2022 r. Przystąpiły do niego trzy z sześciu działających tam związków zawodowych. Po fiasku pierwszych rozmów z nowym (od lipca) prezesem spółki ze związków wyszedł sygnał, że „sytuacja zmierza ku strajkowi”. Związkowcy zaproponowali podwyżki wynagrodzeń o 15% dla każdego pracownika ze względu na rosnąca inflację. Tu trzeba zauważyć, że zgodnie z...