Racjonalne postępowanie z osadami powstającymi w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych było i jest jednym z najważniejszych problemów eksploatacyjnych w gospodarce komunalnej. 

Jak dotychczas, ten czy inny sposób gospodarowania osadami wybierany jest na podstawie doraźnej kalkulacji procesów zachodzących w systemie, zawierającej się w słowach: „najprościej i najtaniej”. 

Gospodarka obiegu zamkniętego

Intensywny wzrost konsumpcji przy jednoczesnej coraz większej świadomości potrzeby zachowania naturalnych walorów środowiska wskazuje wręcz na konieczność zawracania całej substancji organicznej związanej z naszym bytowaniem do obiegu. Zgodnie zatem z tak modnym dziś hasłem „gospodarka w obiegu zamkniętym”, przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych jest racjonalną metodą ich zagospodarowania. 

Uzupełnianie zasobów substancji organicznej w glebie poprzez nawożenie osadami stanowi najefektywniejszy ekologicznie sposób nawożenia, a w przypadku gleb lekkich również metodę kształtowania prawidłowych warunków powietrzno-wodnych. Osad ściekowy, podobnie jak obornik, jest nawozem organicznym. Zawiera zarówno składniki pokarmowe niezbędne dla roślin, jak i substancję próchniczotwórczą. W przeciwi...