„Posły obraliśmy na ten sejm zpośrodku siebie urodzone pany (…), którym daliśmy zupełną moc, aby gdy to wszystko, co się wyżej napisało, się wypełniło” – tymi słowami kończy się jedna z najsłynniejszej w polskiej historiografii instrukcji dla posłów.

Cytat pochodzi z dokumentu wystawionego w 1581 r. przez sejmik lubelski posłom na Sejm Koronny1. Jak brzmiałaby instrukcja – wskazówka dla dzisiejszych europosłów, wybierających się do Strasburga i Brukseli – gdyby wystawiała ją branża komunalna?

Nasze pytanie

To pytanie zadaliśmy czterem organizacjom: Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami, Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami, Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie i Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. W imieniu pierwszych dwóch organizacji odpowiedział na nie Marcin Chełkowski, czego efektem jest zamieszczony na str. 19 materiał „O polskich odpadach na unijnych szczytach”. O potrzebach polskiej branży wod-kan traktuje kolejny z cyklu naszych materiałów – str. 22: „Bezpieczna woda i ograniczanie zanieczyszczeń” . Z kolei artykuł Jacka Szymczaka pt. „Eurowybory: postulaty branży ciepłowniczej” ze str. 24 przedstawia bieżące postulaty Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Autorów naszych materiałów prosiliśmy, b...