Ciekawym przykładem do analiz perspektyw zastosowania nowoczesnych metod zagospodarowania osadów jest regionalna instalacja przetwarzania osadów w Tarnowie, która działa na bazie technologii procesu hydrolizy termicznej (THP).

Ponadregionalna instalacja stabilizacji osadów ściekowych dla wschodniej i południowej Małopolski i zachodniego Podkarpacia zgodnie ze stanem z 31 grudnia 2020 r. obsługuje dla miasta Tarnów aż 105 413 mieszkańców, czyli 0,27% całkowitej liczby mieszkańców Polski – wyjaśniał podczas XXIX Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy prezes zarządu Tarnowskie Wodociągi dr inż. Tadeusz Rzepecki. – Przy czym oczyszczalnia w Tarnowie obsługuje 360 tys. RLM. Natomiast w zakresie osadów ściekowych oczyszczalnia w latach 2017–2021 obsługiwała 38 gmin. Pod kątem ilościowego odbioru osadów ściekowych zakład w Tarnowie w latach 2017–2021 świadczył swe usługi dla 62 oczyszczalni ścieków w regionie.

Stopniowy rozwój instalacji w Tarnowie opisać można za pomocą następujących, realizowanych i planowanych etapów: montaż i wprowadzenie do użytku nowego zbiornika osadu dowożonego (2021–2022), uruchomienie jednego, a docelowo dwóch reaktorów...