Właściwa gospodarka odpadami promieniotwórczymi związana jest z ochroną obecnych i przyszłych generacji przed niedopuszczalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od materiałów wytwarzanych przez człowieka. 

Na początku zaznaczam, że w materiale tym nie będziemy zajmować się globalnymi problemami z odpadami promieniotwórczymi, lecz skupimy się zagadnieniach dotyczących naszego podwórka – branży komunalnej. Materiał winien również być pomocny w odpowiedzi na pytanie, czy odpady promieniotwórcze należy demonizować.

Pozorny spokój

Odpady radioaktywne (nuklearne, promieniotwórcze, jądrowe) w naszym kraju powstają w niewielkich ilościach, ponieważ Polska nie wytwarza jak dotychczas energii w elektrowniach jądrowych. 

Na razie odpady tego typu wytwarzane są głównie podczas badań naukowych oraz w czasie procedur medycznych. Innym źródłem ich powstawania jest przemysł wojskowy i inne dziedziny, np. czujniki dymu, które po zużyciu składowane są razem z odpadami promieniotwórczymi. 

Ale do czasu. Jak wiadomo, planowana budowa dwóch elektrowni jądrowych w naszym kraju zaburza dotychczasowy porządek i jest przyczyną wielu kontrowersji i nieporozumień. Ponadto liczne instalacje komunalne posiadają tzw. bramki dozym...