Wysokie wynagrodzenia członków zarządu Orlenu budzą wielkie zainteresowanie i emocje w przestrzeni publicznej, w szczególności mediów i polityków. Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z zarobkami w tej spółce. Politycy podnoszą zarzuty omijania ustawy kominowej oraz ustawy okołobudżetowej, która zamroziła podstawy wynagrodzenia na wysokich stanowiskach na poziomie z roku 2016, nie wyjaśniając, na czym te nieprawidłowości polegają.

Problem zamrożonych podstaw wynagrodzenia bezpośrednio dotyczy też prezesów spółek komunalnych. Dlatego celowe jest przedstawienie głównych norm prawnych regulujących kwestię wynagrodzeń osób zarządzających niektórymi spółkami, w tym prezesów spółek samorządowych.

Kwestię tę reguluje Ustawa z 16 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwana dalej nową ustawą kominową. Jest to ustawa nietypowa. Nie jest ona skierowana wprost do określonych spółek, lecz do podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, państwowe osoby prawne oraz komunalne osoby prawne – w zakresie sposobu wykonywania praw z akcji lub udziałów w tych spółkach. Innymi słowy, nowa ustawa kominowa określa sp...