Chodzi konkretnie o zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z 28 czerwca 2019 r. Jego załącznikiem są, mające zaradzić problemowi, ?Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia?.
Impuls do działania
Prezydent Wrocławia swoim zarządzeniem zareagował na konkretne bolączki. Wrocławski Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), opiekując się podległymi sobie drzewami, na przestrzeni lat obserwował to, co widzimy wszyscy. Dyrekcja ZZM wprost wskazuje, że przyczyny są ewidentne: ? W 2011 r. zakończyła się na wrocławskich Złotnikach budowa kanalizacji, duża inwestycja, drzewa nam słabły. Mieliśmy tam dąb o obwodzie 200 cm, stał obok wykopu. Na ortofotomapie widać, jak mu z każdym rokiem ciężej, jak go ubywa. Miał podcięte korzenie. To sztandarowy przykład negatywnego wpływu inwestycji na drzewo. 
Pomiędzy koroną a systemem korzeniowym musi istnieć równowaga, która jest warunkiem utrzymania bilansu energetycznego drzewa. Zbyt duża redukcja korony powoduje zamieranie części systemu korzeniowego, a dodatkowo osłabia sprawność reakcji na czynniki chorobotwórcze oraz statykę drzewa. To w konsekwencji może powodować jego przewrócenie się lub zamieranie.ZZM i miasto w ogóle ponoszą z tego powodu wymierne straty. Tracimy nie tylko najlepszych producentów tlenu i najdoskonalsze pochłaniacze CO2. Nie tylko degradowany jest krajobraz miejski i nie tylko w kąt idą wszelkie marzenia o małej retencji, obniżaniu temperatury miejskiej przestrzeni czy tworzeniu zielonych stref rekreacji. W sposób oczywisty szkody odczuwane najboleśniej powodują powalone drzewa, spadające gałęzie. Niebezpieczeństwo i straty w mieniu mieszkańców to jedno. A drugie, że ZZM, miasto, ponoszą koszty odszkodowań i odpowiedzialność.
? Trzeba było coś z tym zrobić, bo w przestrzeni miejskiej, gdzie drzewa są szczególnie potrzebne, inwestycje są nie do uniknięcia. Potrzebowaliśmy więc przepisów chroniących drzewa, umożliwiających jednocześnie prowadzenie budów. Musimy godzić rozwój miasta, rozbudowę infrastruktury i nasze potrzeby kontaktu z naturą. Stąd pomysł opracowania Kart. Tym bardziej, że nasze podejście i oczekiwania co do środowiska rosną, więc działania dla jego dobra to także ważny element rozwoju miasta ? tłumaczy dyrekcja ZZM. Teren budowy jest miejscem, w którym występują liczne czynniki wpływające niekorzystnie na stan sanitarny drzew. Poczynając od zmiany pH gruntu, jego zagęszczenia, utrudniającego wsiąkanie wody opadowej i zmniejszającego ilość tlenu w glebie czy utraty większych korzeni lub konarów, która może naruszyć statykę drzewa. Dlatego w grudniu 2018 r. ZZM zlecił dr Marzenie Suchockiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspertce w sprawach ochrony drzew, przygotowanie ?Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia?.
12 kart z instrukcjami
Naukowa analiza ogromnych doświadczeń zebranych przez pracowników ZZM zaowocowała wyodrębnieniem z zagadnienia ochrony drzew na placu budowy 12 części, które opracowane i spisane osobno dają 12 Kart. Każda z nich to faktycznie instrukcja dla prowadzących inwestycję. Wskazuje, jak prowadzić roboty budowlane w sąsiedztwie drzew, ale też można się z niej dowiedzieć, jak postępować nie należy. Co więcej, każda Karta zbiera i przedstawia te porozrzucane w różnych aktach legislacyjnych przepisy prawne, które w Polsce dla danego przypadku obowiązują, w tym także konsekwencje prawne dla szkodzących ...