W Kobylinie (woj. wielkopolskie) otwarto oczyszczalnię ścieków. Jest to drugi etap projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Oczyszczalnia została wybudowana w niespełna dwa lata, a koszt jej budowy wyniósł 4 407 412,47 zł. Jest to przepływowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o średniodobowej przepustowości równej 795 m3/d, mogącą oczyścić ścieki o ładunku równym 7 920 RLM.

Beneficjentem projektu  jest Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wielskich w Strzelcach Wielkich. Projekt zakłada wybudowanie dwóch oczyszczalni ścieków w Pogorzeli i Kobylinie, które już działają oraz budowę 75,76 km sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami, odprowadzającej ścieki do nowych oczyszczalni oraz istniejącej już w Rokosowie. Jego ostateczną realizację przewidziano na koniec 2013 r. a łączny koszt wszystkich inwestycji wyniesie 92 296 192,30 zł (dotacja ze środków UE z POIiŚ  – 40 603 077,81 zł; pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – 23 910 000,00 zł.)

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj