Po przygotowywanym obecnie przez rząd wydzieleniu z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych na węglu, Tauron pozostanie odrębną Grupą, zyskując szanse rozwoju i przyspieszenia zielonej transformacji – ocenia prezes Taurona Paweł Strączyński. Przypomniał, że nad procesem wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych pracuje obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych przy wsparciu doradców.

Prezes, kierujący drugą pod względem wielkości energetyczną grupą od początku kwietnia tego roku, zapewnił, że nie są prowadzone żadne prace i analizy, które miałyby zmierzać do konsolidacji krajowych grup energetycznych po możliwym wydzieleniu z nich aktywów węglowych.

Wątpliwości w tym zakresie wyrażały wcześniej działające w Tauronie związki zawodowe, obawiając się likwidacji Grupy Tauron po wydzieleniu z niej – podobnie jak z innych grup energetycznych – aktywów wytwórczych opartych na węglu.

Bez likwidacji czy łączenia

W ocenie prezesa, nie tylko nie ma mowy o likwidacji czy połączeniu Taurona z innymi grupami, ale przeciwnie – przed Tauronem wydzielenie aktywów węglowych otworzy perspektywę szybszego rozwoju – przy zachowaniu pełnej samodzielności, zaś pracownikom wydzielanych elektrowni da bezpieczeństwo zatrudnienia.

– Z całą pewnością można powiedzieć: grupy energetyczne zostają, nikt nie mówi o ich centralizacji, nie jest planowane żadne połączenie. To są procesy, których nikt obecnie nie analizuje – powiedział P. Strączyński, deklarując pełną transparentność w tym zakresie w rozmowach ze stroną społeczną. – Rozumiem jej obawy. Sądzę, że wynikają one przede wszystkim z tego, że nie są jeszcze znane wszystkie szczegóły planowanych przekształceń. W dialogu chcemy przekonać stronę społeczną, że planowane działania to dla Taurona – który pozostanie samodzielną Grupą – wielka szansa, a nie zagrożenie.

Jego zdaniem, dla Taurona byłoby optymalne, gdyby proces wydzielania z Grupy aktywów konwencjonalnych (zarówno wytwórczych, jak i wydobywczych) zakończył się najdalej w początkach przyszłego roku. Postępy prac w tym zakresie będą jednym z czynników determinujących termin przedstawienia zaktualizowanej strategii Grupy Tauron, zakładającej przyspieszenie tzw. zielonego zwrotu. Dokument ma być gotowy w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Ciepłownictwo zostanie w Grupie Tauron?

Również segment ciepłowniczy może pozostać w Grupie Tauron, także po potencjalnym wydzieleniu z niej aktywów wytwórczych opartych na węglu, uważa P. Strączyński.

– Jeśli aktywa ciepłownicze zostałyby w Grupie Tauron, to będziemy dążyć do stopniowego przestawiania elektrociepłowni na gaz, a docelowo także wodór – zadeklarował prezes i potwierdził wstępne zainteresowanie Taurona przejęciem aktywów elektrociepłowni w Chorzowie, należącej obecnie do czeskiego koncernu CEZ. Zastrzegł, że aby do tego doszło, transakcja musi być atrakcyjna finansowo oraz wpisywać się zabezpieczenie rynku ciepła aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, zaś częścią projektu byłoby również określenie zmiany sposobu zasilania elektrociepłowni z węgla na gaz.- Sprawa jest obecnie przedmiotem analiz. Jeżeli zdecydowalibyśmy o nabyciu elektrociepłowni Chorzów, musi to być atrakcyjne finansowo, z jednoczesną perspektywą repoweringu tego źródła, czyli zmiany paliwa z węglowego na gazowe – powiedział prezes, podkreślając, iż Tauron poważnie traktuje deklaracje dotyczące wychodzenia z węgla jako paliwa.

Strączyński przypomniał, że częścią wieloletniego planu inwestycyjnego Taurona będzie m.in. budowa kotła gazowego w Elektrociepłowni Katowice. Również inne źródła wytwarzania ciepła mają być stopniowo przestawiane na gaz, a docelowo – gdy dostępne będą efektywne technologie w tym zakresie – także na wodór.

Poszukiwanie optymalnego modelu

Od czerwca ub. roku Tauron prowadził rozmowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem na temat sprzedaży gazowej spółce firmy Tauron Ciepło. Gdy w końcu stycznia br. PGNiG odstąpiło od tych rozmów, Tauron zapowiedział, że zamierza szukać dla segmentu ciepłowniczego „optymalnego modelu funkcjonowania”. Analizy w tym zakresie są obecnie na ukończeniu, a ich efektem będzie rekomendacja dotycząca kierunków rozwoju spółki Tauron Ciepło w ramach Grupy.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga blisko 1,2 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców.

Czytaj więcej

Skomentuj