Firma Lamix, przy współpracy ze spółką inżynierii środowiska PP-EKO, wybudowała własną podczyszczalnię ścieków. Dotowana ze środków unijnych inwestycja pozwoli na zwiększenie produkcji zakładu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań przyczyni się również do poprawy stanu środowiska naturalnego w rejonie Witnicy (powiat gorzowski).

Podczyszczalnia została wybudowana według projektu firmy PP-EKO Sp. z o.o. w technologii beztlenowej. Produktem ubocznym tego rodzaju oczyszczania jest produkcja biogazu – wysokokalorycznego paliwa, które  może być dalej wykorzystane np. do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby zakładu. Przerobienie większości zanieczyszczeń w biogaz zmniejsza ilość osadu powstającego na oczyszczalni około 10 razy w stosunku do klasycznej, tlenowej technologii. Kilkakrotnie mniejsze są również rozmiary oczyszczalni. Dzięki zastosowaniu częściowo zamkniętego obiegu wody zmniejsza się ogólne jej zużycie w procesie produkcyjnym.

Wydajność podczyszczalni na poziomie 400 m³ na dobę umożliwi zakładowi osiągnięcie maksymalnej zdolności produkcyjnej. Przyjęte rozwiązania pozwalają zracjonalizować zużycie zasobów naturalnych oraz gwarantują wysoką jakość oczyszczania. Koszt budowy podczyszczalni, przy efektywnym wykorzystaniu biogazu, powinien zwrócić się w ciągu kilku lat.

– Rosnące wymagania prawne dotyczące redukcji emisji CO2 wymuszają stosowanie nowych rozwiązań. Jednym z nich są technologie beztlenowe umożliwiające produkcję biogazu, które pozwalają na redukcję zużycia paliw kopalnych. Ścieki przemysłowe są dobrym materiałem do produkcji biogazu. Przy zastosowaniu wysokowydajnych technologii istnieje możliwość budowy przyzakładowej oczyszczalni nie tylko rozwiązującej problem odpadu (ścieków), ale też pozwalającej na odzyskanie energii. To przekłada się na wymierne oszczędności – mówi dr inż. Paweł Pietraszek, PP-EKO Sp. z o.o.

Budowa układu do oczyszczania ścieków jest ważnym elementem szeroko zakrojonej modernizacji zakładu. Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia).


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj