Marszałek woj. podlaskiego wymierzył opłatę podwyższoną w wysokości ponad 7 mln zł z tytułu magazynowania w 2013 r. odpadów o kodzie 190503 (kompost nieodpowiadający wymaganiom) bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania odpadów.

Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, należącym wówczas do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, w okresie 29.10.2013-29.11.2013 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegaturę w Łomży wykazała, że pomimo braku zezwolenia na magazynowanie odpadów o kodzie 190503, w latach 2012-2013 na składowisko przyjmowano od innych przedsiębiorców i magazynowano kompost nieodpowiadający wymaganiom.

Kompost był przeznaczony do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska zlokalizowanego w gminie Miastkowo. W uzasadnieniu decyzji wicemarszałek Anna Naszkiewicz wyjaśniła, że MPGKiM posiadało decyzję marszałka woj. podlaskiego zezwalającą na odzysk odpadów przeznaczonych do rekultywacji, jednak z decyzji wynikało, że odpady do odzysku nie będą magazynowane. Odpady o kodzie 190503 były przyjmowane przez cały 2013 r. od trzech przedsiębiorców.

Już w 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego naliczył opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.246.464 zł (plus odsetki od 1 lutego 2013 r.) w związku z magazynowaniem w 2012 r. odpadów o kodzie 190503 (kompost nieodpowiadający wymaganiom) bez odpowiedniego zezwolenia.

Należy dodać, że 21 stycznia br. Rada Miejska Łomży powołała nową spółkę Zakład Gospodarowania Odpadami, w celu realizacji zadań dotyczących przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, którego elementami są instalacja do przetwarzania odpadów oraz nowe składowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina jako jednostka sektora finansów publicznych oraz MPGKiM jako zakład budżetowy, nie mogły zarządzać gminnym składowiskiem odpadów. Nowa spółka wystąpiła do marszałka województwa o zmianę  instrukcji prowadzenia składowiska oraz pozwolenia zintegrowanego umożliwiającego zwiększenie limitów przyjmowania, przetwarzania i zagospodarowywania odpadów, które wcześniej były określone na zbyt niskim poziomie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. ojojoj, polityczna zagrywka aby znowu kogoś brzydko mówiąc posunąć ze stołka – ale jak 190503 jest upychane po dołach w całej Polsce to jakoś o karach się nie słyszy

Skomentuj