W minioną sobotę podpisano list intencyjny dotyczący rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie. Wody geotermalne mają być w przyszłości wykorzystywane do ogrzewania mieszkań. Według wstępnych szacunków mogą dać 20 megawatów energii.

Uwarunkowania geologiczne oraz techniczne wskazują na perspektywy wykorzystania źródeł geotermalnych dla zapewnienia potrzeb ciepłowniczych w regionie Szczecina. Według wstępnych ustaleń, gorące źródła są na głębokości od 1500 do 1700 m, mogłyby dać 20 megawatów energii.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, oraz Geotermia Polska planują utworzenie wspólnej spółki celowej, której zadaniem będzie budowa ciepłowni opartej na cieple z wód termalnych pochodzących z wnętrza ziemi, przy wykorzystaniu wsparcia pochodzącego ze środków NFOŚiGW.

– Szczecin dysponuje dużym potencjałem źródeł geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Jako lider w obszarze wytwarzania ciepła, PGE chce wykorzystać tę szansę na produkcję ekologicznego ciepła dla mieszkańców miasta – powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

– W Szczecinie dysponujemy już dwiema jednostkami ciepłowniczymi: biomasową EC Szczecin i kogeneracyjną EC Pomorzany. Geotermia w zasobach ciepłowniczych miasta to dywersyfikacja źródeł wytwórczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Umożliwi to również optymalizację cen ciepła w długim terminie dla odbiorców końcowych – dodał prezes Dąbrowski.

Obecnie planowane jest przeprowadzenie studium wykonalności oraz realizacja pierwszego badawczego otworu, na podstawie którego przeprowadzona zostanie weryfikacja uwarunkowań geologiczno-technicznych na potrzeby przyszłej pełnoskalowej ciepłowni.

– Warto pamiętać, że geotermia, choć dość kosztowna w pierwszej fazie realizacji projektów, jest nieoceniona jako stabilne, efektywne i ekonomiczne w eksploatacji zeroemisyjne źródło OZE. Co ważne, to źródło zupełnie niekontrowersyjne z punktu widzenia społeczności lokalnej, a perspektywiczne jako źródło ciepła systemowego czy w przyszłości – pod określonymi warunkami – także np. energii elektrycznej, czy rekreacji – powiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska.

W Zachodniopomorskiem działają dwie ciepłownie – w Stargardzie i Pyrzycach.

Czytaj więcej

Skomentuj