Szybkie i sprawne działanie w zakresie likwidacji nieczystości na terenach miejskich w godzinach popołudniowych w dni powszednie, niedziele i święta to główne zadanie nowo powołanego „Pogotowia czystości PGKiM”.

Powołanie „Pogotowia czystości” stanowi uzupełnienie i doprecyzowanie zadań Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wykonywania usług utrzymania czystości i porządku  oraz zieleni miejskiej i zadrzewień.

Pogotowie powołane przez prezydenta Inowrocławia zacznie działać od 15 czerwca i będzie mieć charakter interwencyjny. Mieszkańcy miasta dzwoniąc pod nr tel. 986 (telefon dyżurny w Straży Miejskiej) będą mogli zgłaszać wszelkie uwagi m.in. o zanieczyszczeniach, o przepełnionych koszach na śmieci, interwencje dotyczące napraw koszy przyulicznych, błąkających się bezdomnych zwierzętach czy usuwania martwych z pasów drogowych.

Straż Miejska przyjmując dane zgłoszenie od mieszkańca, dokona jego oceny i przekaże tę uwagę do realizacji przez „Pogotowie”. – Należy podkreślić, że zakres działania „Pogotowia czystości PGKiM” dotyczyć będzie tylko terenów miejskich. W tej sytuacji, ekipa pracowników „Pogotowia” działać będzie natychmiast na zgłoszoną nieprawidłowość dotyczącą czystości i porządku – precyzuje Szymon Kosmalski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Inowrocławia.

– Zależy nam na dobrym wizerunku naszego uzdrowiskowego miasta, także w zakresie czystości. Dlatego też chcemy zintensyfikować działanie służb odpowiedzialnych za porządek, być do bieżącej dyspozycji mieszkańców w każdy dzień tygodnia, o wczesnych godzin rannych aż do późnego wieczora. Działanie „Pogotowia” ma usprawnić pracę i wpłynąć na szybkość podejmowania działań związanych z oczyszczeniem miasta na terenach będących naszą własnością tam, gdzie można podjąć reakcję natychmiast nie czekając z tym na dzień powszedni – mówi zastępca prezydenta miasta Ireneusz Stachowiak. Pogotowie w dni powszednie pracować będzie w godz. 14-22, a w niedziele i święta w godz. 6-22.

źródło: inowroclaw.pl


 

Czytaj więcej

Skomentuj