Najpóźniej na początku lipca br. dojdzie do podpisania umowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie z EkoFunduszem na dofinansowanie zakupu 18 autobusów napędzanych gazem. EkoFundusz przeznaczy na ten cel kwotę 4 mln zł. Ekologiczny tabor wprowadzony zostanie do eksploatacji do końca 2007 r. MPK liczy w sumie 200 autobusów, w tym przewoźnik dysponuje 22 ekologicznymi. –Wymogi unijne nakładają na nas, aby do 2020 r. przynajmniej 20 % autobusów było napędzanych gazem – mówi Marek Filip zastępca dyrektora ds. technicznych MPK w Rzeszowie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj