Podsumowaniem pierwszej sesji Konferencji Metody Zagospodarowania Osadów Ściekowych był panel dyskusyjny: „Nowy model biznesowy w gospodarce osadami ściekowymi”, który miał stać się „pojedynkiem” na technologie.

Debatę poprowadził Szymon Pewiński, redaktor prowadzący miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Do dyskusji zaprosił on panelistów:

  • dr hab. inż. Małgorzatę Kacprzak z Politechniki Częstochowskiej,
  • Janusza Zakrzewskiego, prezesa i współwłaściciela Evergreen Solution,
  • Bożenę Chmielinę specjalistkę ds. badań fizykochemicznych i współzałożycielkę i współwłaścicielkę firmy Ekotechnologie,
  • Pawła Hryciowa, prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu.

 

Klamrą spinającą dyskusję były wypowiedzi prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kacprzak, która przekonywała, że osady nie muszą być kłopotliwym odpadem, ale produktem, którego wytworzenie może się bilansować ekonomicznie. Istotna jest przy tym zmiana podejścia do gospodarki ściekowej, która powinna wpisywać się – zdaniem profesor Kacprzak – w koncepcję „creadle to creadle” Michaela Braungarta i Williama McDonoughema.

O praktycznych aspektach wdrażania technologii zagospodarowania osadów ściekowych mówił natomiast Paweł Hryciów. W jego ocenie potrzeba czasu, by mówić o efektach inwestycji. Z pewnością powinny one być mierzalne i wpisywać się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Dyskusja miała stać się swoistym pojedynkiem reprezentantów przedsiębiorstw dostarczających różne technologie. Redaktor Pewiński zachęcał ich to przekonania uczestników konferencji do reprezentowanej technologii, wykazywania jej przewagi nad konkurencją i jednoczesnego wskazywania na mankamenty rozwiązań konkurentów. Zarówno Bożena Chmielina, jak i Janusz Zakrzewski solidarnie twierdzili jednak, że dla każdej technologii jest miejsce na rynku. Wskazywali jednocześnie, że istotny jest wcześniejszy dialog techniczny, dobra współpraca z zamawiającym oraz wykonawcą. To w ich opinii jest receptą na dobre efekty wdrażanych rozwiązań.

Dyskusja została zakończona głosowaniem, podczas którego uczestnicy Konferencji wskazywali, który z panelistów okazał się najbardziej przekonujący. 50% wskazań uzyskał Janusz Zakrzewski, reprezentujący Evergreen Solution. Bożena Chmielina z Ekotechnologii przekonała 40,9% biorących w głosowaniu. Co ciekawe 9,1% opowiedziało się za… Andrzejem Dziubą, prokurentem w Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne, który miał również brać udział w panelu, ale ostatecznie, nie udało mu się dotrzeć na czas. Okazała się, że firma i jej technologia jest znana i ceniona przynajmniej przez część z uczestników konferencji.

Wyniki głosowania świadczyły zatem, że każda z technologii ma swoich zwolenników i miejsce na rynku branży wod-kan.

Czytaj więcej

Skomentuj