Większość z Polaków praktykuje selektywną zbiórkę odpadów (91,3%), chroni przyrodę wokół siebie (94,6%), nie marnuje i chroni wodę (95,4%) oraz racjonalnie używa energii (96,9%) – wynika z badania przeprowadzonego przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS.

Do najbardziej popularnych i konkretnych działań proekologicznych należy gaszenie zbędnych żarówek, zgniatanie butelek plastikowych przed wrzuceniem do kosza, korzystanie z torby wielokrotnego użytku na zakupach, chodzenie na zakupy z własną torbą, segregacja baterii, używanie żarówek energooszczędnych, dokręcanie kranów oraz odłączenie od prądu naładowanych urządzeń.

Działania ukierunkowane na ochronę przyrody w największym stopniu stosują urzędnicy samorządowi oraz edukatorzy. Działania proekologiczne w szerokim zakresie najczęściej stosują mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

Badania przeprowadzone przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS miały charakter ogólnopolski i zostały przeprowadzone w sposób reprezentatywny na próbie składającej się z ponad 1 tys. osób, należących do jednej z pięciu grup: dzieci i młodzieży (5-16 lat), edukatorów,  urzędników samorządowych, przedsiębiorców  i pracowników firm.

To kolejna w ostatnich  latach ocena naszego osobistego wpływu na środowisko. Wskazuje ona wyraźnie, że zachodzące w polskim społeczeństwie zmiany są pozytywne i bardzo obiecujące!  Zdecydowana większość  z nas praktykuje selektywną zbiórkę odpadów, chociaż wcześniej robił to tylko co drugi respondent. Deklarujemy także znacznie większe zaangażowanie w ochronę środowiska niż poprzednio. Stajemy się oszczędni! O połowę wzrosła grupa respondentów wykorzystujących energooszczędne oświetlenie i  o 1/4 oszczędzających wodę.

Ankietowani oceniali także ogólne problemy środowiska naturalnego, w tym czynniki które mają na nie największy wpływ, jak również stopień własnego zadowolenia z jego stanu.

Wyniki wykazały, iż ponad 92% respondentów podejmuje działania proekologiczne w domu, blisko 70% z nich wykonuje takie działania w miejscu pracy lub w szkole, a około 40% działania na rzecz środowiska naturalnego i ekologii podejmuje na zakupach. Podczas wypoczynku oraz w podróży o ekologię dba odpowiednio 28,6% oraz 26,0% badanych.

Podczas wspólnej konferencji Fundacji Nasza Ziemia oraz NFOŚiGW, pod hasłem „Polskie społeczeństwo a zrównoważony rozwój”, którą zorganizowano  19 listopada br.  zaprezentowano wyniki i podsumowano drugą edycję badania opinii społecznej i oceny postaw w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykonanego  na zlecenie Fundacji w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011- 2014.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj