Polski Ład, transformacja energetyczna, zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi, ekoprojektowanie, a także rola samorządów w kontekście zmian klimatu to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji EkoSfera, organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się 13 października w formule hybrydowej. Stacjonarnie w konferencji będzie można uczestniczyć w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a on-line na Facebooku oraz stronie internetowej www.poleco.pl.

Polski Ład – priorytety energetyczne i wyzwania środowiskowe

Tematyka sesji pierwszej „Polski Ład – priorytety energetyczne i wyzwania środowiskowe” obejmie m.in. zagadnienia związane z programem rządowym „Polski Ład”.

– Realizacja tego strategicznego programu zapewnieni lepszą przyszłość zarówno nam, jak i przyszłym pokoleniom. Będziemy rozmawiali o stojących przed Polską wyzwaniach, związanych z transformacją energetyczną, a co za tym idzie z wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej, jądrowej oraz wodorowej. Poruszymy też temat czekających nas wyzwań środowiskowych – zaznacza Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2021 nie może zabraknąć debaty w kontekście gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, które są niewielkie, na co wskazuje przede wszystkim najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego, który klasyfikuje Polskę na jednym z przedostatnich miejsc, tuż przed Czechami, Cyprem oraz Maltą.

– Podczas konferencji EkoSfera będziemy mówić o suszy, bioretencji, ochronie zasobów wodnych, a także o gospodarce komunalnej, która jest powiązana z obszarem dotyczącym zasobów wodnych w Polsce – zaznacza dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Susza i retencja – gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona

Sesja druga – „Susza i retencja. Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona” – ukierunkowana będzie głównie na dyskusję o zrównoważonym gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz ich ochronie w naszym kraju, które m.in. w skutek postępujących zmian klimatycznych, ale także antropopresji wciąż są niewielkie w stosunku do krajów europejskich.

– W gronie znakomitych gości łączących obszary kompetencyjne administracji rządowej, świata nauki oraz podmiotów z obszaru gospodarki komunalnej poruszymy szereg zagadnień związanych m.in. z suszą i retencją, ochroną zasobów wodnych, a także aspektami w zakresie poprawy jakości wód i ochrony przed zanieczyszczeniami w Polsce – zauważa Łukasz Lange, pełnomocnik ministra klimatu i środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku.

Debata będzie stanowić platformę do oceny i podjęcia wyzwań z jakimi aktualnie musimy się zmierzyć jako kraj w obszarze gospodarowania wodami uwzględniając wszelkie możliwe rozwiązania systemowe.

– To także miejsce do odpowiedzi na pytanie, w którym momencie się znajdujemy i jaką mamy przed sobą szansę, w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju w obszarze gospodarki wodnej – dodaje Ł. Lange.

Innowacje w opakowaniach – ekodesign

U podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym leży zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie, a w kolejnym etapie dopiero recykling. Odpowiedzią na to jest ekoprojektowanie. Bez inteligentnego ekoprojektowania produktów w myśl zamykania obiegów materiałowych nie zmniejszymy ilości powstających odpadów.

– Niezaprzeczalnie zagospodarowanie odpadów w przeważającej liczbie przypadków jest kosztem, zatem już w fazie projektowania wyrobów można określić potrzebną do produkcji energię, oszacować emisję gazów cieplarnianych, potrzebne do wykorzystania surowce, jak i kolejno możliwości ich efektywnego odzyskania z odpadów. Przy projektowaniu wyrobów nie można pominąć, możliwości wprowadzenia w kolejnym cyklu życia do wyrobu odzyskanego surowca. Zamykanie obiegów jest bowiem kluczowe, by zminimalizować odziaływanie na środowisko – wyjaśnia Katarzyna Błachowicz z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego oraz Centrum Kooperacji Recyklingu.

Uczestnicy sesji trzeciej – „Innowacje w opakowaniach – ekodesign” – poszukają nowych modeli biznesowych oraz trendów w zakresie wydłużania cyklu życia produktów. Odpowiedzą także na pytanie – jakie opakowanie jest eko i co to znaczy pod kątem recyklingu.

Samorząd terytorialny wobec zmian klimatu 

Niezmiernie ważna jest edukacja w rozwoju i kształtowaniu umiejętności oraz kompetencji każdego człowieka. Temat nabiera szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu klimatycznego – jednego z największych wyzwań, przed którym kiedykolwiek stanęła ludzkość.

Tylko świadome, odpowiedzialne, zaangażowane społeczeństwo może mierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nami kryzys klimatyczny, kryzys różnorodności biologicznej czy dewastacja środowiska wywołana zanieczyszczeniami.

– O roli samorządów w edukacji ekologicznej, a szczególnie klimatycznej będziemy mówili w czwartym panelu dyskusyjnym EkoSfery dotyczącym roli samorządów w kontekście zmian klimatu – zauważa Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji EkoSfera znajdują się TUTAJ i TUTAJ.

Forum Energii i Recyklingu

Podczas targów POLECO odbędzie się również – w dniach 13-14 października – 21. Forum Energii i Recyklingu, organizowane przez redakcję miesięcznika “E&R”. Konferencja w formule hybrydowej odbędzie się w pawilonie nr 5 na terenie MTP oraz w Internecie.

Wiodąca tematyka tegorocznego Forum to rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce wraz z systemem kaucyjnym/depozytowym, a także energia odpadowa, czyli odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania.

Udział w Forum jest bezpłatny, wystarczy rejestracja TUTAJ oraz pobranie biletu wstępu na Międzynarodowe Targi Poznańskie TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj