Przedstawiciele instytucji realizujących w województwie śląskim unijne projekty zakresu ochrony środowiska spotkali się 19 grudnia z ekspertami WFOŚiGW w Katowicach oceniającymi, monitorującymi i kontrolującymi przebieg zadań współfinansowanych przez europejski program operacyjny. Była to okazja do wymiany doświadczeń i opinii związanych z przebiegiem europejskich inwestycji środowiskowych w regionie.

Dzięki 13 projektom o wartości do 25 mln euro z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni Ziemi, dla których WFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą, województwo śląskie otrzyma w najbliższych latach zastrzyk ponad 390 mln zł. Wartość zadań przekracza 680 mln zł. Środki te pozwolą na zbudowanych zostanie m.in. 320 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej. Powstanie 56 przepompowni, dwie nowoczesne oczyszczalnie i dwa zakłady gospodarowania odpadami oraz kompostownia i składowisko odpadów.

Efekty ekologiczne tych przedsięwzięć to podłączenie ponad 9 tys. gospodarstw. do sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok 700 tys. osób objętych systemem zagospodarowania odpadów. Zredukowane też zostanie masa odpadów trafiających na składowiska o ok.112 tys. ton rocznie.

Łącznie na terenie województwa śląskiego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest obecnie 28 projektów dofinansowanych przez Unię Europejską dofinansowanych w postaci dotacji w wysokości ponad 3 mld zł.

– Półmetek realizacji programu to okazja do podsumowania zarówno sukcesów jak i popełnianych przez beneficjentów błędów – powiedział prowadzący konferencję Adam Liwochowski, wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach. – Nasze kontrole u beneficjentów służą nie tylko wykrywaniu niedociągnięć ale przede wszystkim udzielaniu pomocy w spełnianiu wysokich wymagań jakie stawia Unia Europejska dofinansowując te programy – dodał.

Stan zaawansowanie w rozliczaniu projektów europejskich w województwie śląskim określić dziś można na poziomie 40 procent. Beneficjentom w postaci zaliczek i refundacji środków wypłacono ok.160 mln zł. Już wiadomo, że w grudniu 2012 roku zakończy się pierwszy projekt, a w rok później sześć kolejnych przedsięwzięć. Do 2014 roku sfinalizowane zostaną wszystkie trzynaście zadań, których realizacją i rozliczaniem zajmuje się Fundusz.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj