W Luksemburgu zapadły ostatnie decyzje przed objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Ministrowie podjęli kwestie dotyczące m.in. bioróżnorodności, klimatu i GMO.

Prezydencja węgierska przyjęła także konkluzje na temat mapy drogowej w zakresie „Planu działania do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” (tzw. Mapa drogowa). W konkluzjach Prezydencja węgierska przypomniała, że celem UE jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050 w porównaniu do poziomu z roku 1990, oraz że Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia 20% redukcji do roku 2020.

Polska nie podzieliła wspólnego stanowiska w sprawie mapy drogowej, dotyczącej przejścia UE na wyższy cel redukcji emisji. Dalsze prace w tym temacie będą kontynuowane. – Oczekujemy większej solidarności w Europie, zrozumienia sytuacji poszczególnych państw członkowskich, a także honorowania przez UE swoich dotychczasowych zobowiązań. Prowadzone analizy powinny zostać poddane szerszej dyskusji a skutki dla poszczególnych krajów należycie wzięte w tej dyskusji pod uwagę. Wtedy możliwe będzie zgodne podjęcie decyzji o dalszych działaniach – powiedział minister środowiska Andrzej Kraszewski.

Postanowienia dotyczące komunikatu Komisji nie są prawnie wiążące – nie stanowią obowiązujących, nowych celów redukcji emisji CO2

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj