Polska w UE – lepsza jakość życia w miastach pod takim hasłem 30 maja br. odbyła się w Poznaniu konferencja podsumowująca projekty „dobrych praktyk” przyczyniające się do poprawy jakości usług związanych z ochroną środowiska. Organizatorem był Związek Miast Polskich a przeprowadzono ją w ramach programu UE Enlargement. Do jej udziału zgłoszono 90 projektów z 41 miast. Przykłady dobrych praktyk objęły: zaopatrzenie w wodę, gospodarkę odpadami, ścieki, ochronę powietrza, ogrzewanie, termomodernizację, oświetlenie ulic, ochronę przyrody, regenerację obszarów zdegradowanych, edukację ekologiczną oraz rewitalizację. Uczestnicy konferencji zapoznali się z czteroma wybranymi blokami tematycznymi: rewitalizacja miejska, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, gospodarka wodno-ściekowa oraz odpadami, w ramach których zostały zaprezentowane filmy wraz z komentarzami ekspertów oraz przykłady z kilku miast. Omówiono m.in. rewitalizację obszarów śródmieścia oraz stref nabrzeżnych Brdy i kanału bydgoskiego, selektywną zbiórkę odpadów w Szczytnie, metodę inaktywacji fosforu przy rekultywacji jeziora w Wolsztynie oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych w Bornym Sulinowie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj