Minister środowiska Andrzej Kraszewski prezentował wczoraj w Parlamencie Europejskim priorytety polskiej Prezydencji w obszarze środowiska na posiedzeniu Komisji ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Komisja zajmuje się europejską polityką środowiskową i prawem w tym obszarze. Jest drugą największą komisją w Parlamencie Europejskim, po komisji zajmującej się sprawami zagranicznymi.

Minister Kraszewski komentując posiedzenie komisji ds. środowiska w Parlamencie Europejskim powiedział: – Dla polskiej Prezydencji w obszarze środowiska współpraca z Parlamentem Europejskim jest kluczowa i dołożymy wszelkich starań, żeby skutecznie współpracować z członkami Parlamentu we wszystkich strategicznych obszarach. Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji ds. środowiska miałem okazję przedstawić członkom komisji priorytetowe tematy polskiej Prezydencji, czyli ochronę klimatu rozumianą jako adaptację do zmian klimatu i globalne negocjacje w Durbanie, ochronę bioróżnorodności, efektywne wykorzystanie zasobów i przygotowanie UE do procesu RIO+20.

Minister Kraszewski zapewnił europarlamentarzystów, że polska Prezydencja będzie podejmować starania, żeby kontynuować prace prowadzone przez poprzednie prezydencje i czynić postępy w ważnych obszarach legislacyjnych, w tym w sprawie gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (zmiana dyrektywy) oraz w sprawie produktów biobójczych (nowe rozporządzenie), dyrektywy Seveso III (w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi) oraz PIC – zmiany rozporządzenia dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj