Laureaci projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii – zaprezentowali swoje najlepsze rozwiązania w zakresie zielonych technologii inwestorom rosyjskim podczas misji handlowej.

Rynek rosyjski to kolejny obszar, gdzie polskie technologie prośrodowiskowe mogą znaleźć swoje miejsce i biznesowy sukces. W ramach międzynarodowej promocji polskiej technologii środowiskowej, laureaci zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska konkursu GreenEvo- Akcelerator Zielonych Technologii mieli okazję zaprezentować swoje rozwiązania potencjalnym partnerom z Rosji.

Polska delegacja brała też udział w sesjach matchmakingowych, w których uczestniczyło ponad 100 firm z Rosji. Spotkania były okazją do nawiązania partnerskich kontaktów handlowych i prowadzenia rozmów na temat rozwoju bilateralnych stosunków z przedstawicielami rosyjskiego biznesu.

Był to już kolejny wyjazd zagraniczny służący promocji polskich technologii prośrodowiskowych. Niedawno dwadzieścia firm, laureatów wyłonionych w obu edycjach Akceleratora, prezentowało swoje rozwiązania na Ukrainie. W programie dwudniowej wizyty znalazło się m.in. spotkanie w Ambasadzie RP w Kijowie poświęcone sytuacji gospodarczej na Ukrainie oraz polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Laureaci GreenEvo zapoznali się także z informacjami na temat uwarunkowań gospodarczo-prawnych dla realizacji współpracy w dziedzinie dostaw produktów i technologii związanych z ochroną środowiska i energooszczędnością.

Ponadto uczestnicy wyjazdu mieli okazję zaprezentowania swoich technologii w Kijowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej podczas sesji plenarnej z udziałem przedstawicieli ukraińskiego biznesu.

Więcej na temat konkursu GreenEvo można znaleźć stronie internetowej www.greenevo.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj