Najwyższa Izba Kontroli i najwyższy organ kontroli Danii (Rigsrevisionen) sprawdziły, jak polska i duńska administracja publiczna radzą sobie z wdrażaniem unijnych programów poprawy jakości środowiska naturalnego.

W Gdańsku odbyło się czwarte spotkanie ekspertów Izby i Rigsrevisionen podsumowujące dotychczasowe działania kontrolne.

Pod lupą kontrolerów NIK znalazł się finansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WP). To największy w historii tego województwa program rozwojowy. NIK zweryfikowała, czy Zarząd Województwa Pomorskiego – odpowiedzialny za zarządzanie tym programem w zakresie projektów środowiskowych – działał skutecznie i wydajnie. Izba zbadała m.in., czy wybór projektów odbywał się w oparciu o zatwierdzone kryteria oraz czy prowadzona była kontrola ich realizacji.

Jednocześnie Inspektorzy Rigsrevisionen sprawdzili, jak duńskie instytucje radzą sobie z podobnymi projektami środowiskowymi, których źródłem współfinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Obie kontrole, zarówno polska, jak i duńska, zostały skrupulatnie zaplanowane, poczynając od zestawienia zagadnień koniecznych do skontrolowania, a kończąc na harmonogramie wspólnych działań.

Efekty kontroli poznamy do końca  tego roku. Ustalenia obu audytów zawarte zostaną we wspólnym raporcie.

źródło: nik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj