Prezydent Radomia ogłosił konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania Placu Jagiellońskiego.

Teren ten jest położony w granicach trzech  obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Centrum Północ”,  „Plac Jagielloński”,  „Kilińskiego-Witolda”. Prace konkursowe mają stanowić materiał analityczny do aktualizacji tych planów miejscowych.

Plac Jagielloński w obecnej chwili jest terenem zaniedbanym przestrzennie, funkcjonalnie i technicznie – zatracił charakter placu miejskiego i miejsca wypoczynku. W otoczeniu widoczny jest chaos przestrzenny. W odczuciu mieszkańców miejsce to wymaga uporządkowania.

Urząd Miejski określił wytyczne projektowe do konkursu, zgodnie z którymi powierzchnia placu ma być jednopłaszczyznowa, ma być uwzględniona mała architektura, oświetlenie, zieleń, może się też znaleźć element wodny, a na pewno  przewidziane musi być usytuowanie w tym miejscu  pomnika św. Kazimierza Jagiellończyka – patrona miasta.

Na  nagrody w konkursie miasto przewiduje wydatkować 25 tys. zł. Z tego pierwsza nagroda ma wynieść 10 tysięcy, druga i trzecia – odpowiednio 9 i 6 tysięcy. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 7 listopada 2011. Natomiast termin składania prac konkursowych upływa 20 lutego 2012.

Urząd Miejski przewiduje, że koszt realizacji przebudowy placu powinien się zamknąć kwotą  8 mln zł.

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj