Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim otrzymało dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”.

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podpisał 13 stycznia br. w Szczyrku Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt projektu to ponad 174 mln zł, a  kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 92 mln zł. Realizacja projektu przewiduje budowę ponad 120 km  kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych  13 653 mieszkańców.

W efekcie realizacji projektu wskaźnik skanalizowania aglomeracji do końca 2015 r. wzrośnie z obecnych 72% do 95%.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj