Średnie miasta otrzymają w najbliższych latach od Ministerstwa Rozwoju ponad 2,5 mld zł wsparcia. Wśród nich znalazły się m.in. Bełchatów, Gniezno, Jarocin, Sieradz, Zakopane czy Słupsk.

Ministerstwo przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast średnich. Jego główne elementy to dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

– Każdy obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału – powiedział minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Pełna lista średnich miast, które otrzymają wsparcie od Ministerstwa Rozwoju dostępna jest TUTAJ.

Pakiet dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców lub powyżej 15 tys. mieszkańców jeśli są one stolicami powiatów – łącznie obecnie 255 miejscowości w całej Polsce.

Szczególnego wsparcia potrzebują, jak ocenił resort rozwoju, 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które “w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze”.

Pakiet obejmuje wiele inicjatyw, z czego najistotniejszym elementem jest finansowe wsparcie z krajowych programów operacyjnych. Wyniesie ono 2,5 mld zł, a środki będą pochodzić z funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zaznaczył, że oferowane pieniądze mają dla średnich miast pełnić przede wszystkim funkcję narzędzia wspomagającego rozwój. Dzięki nim ma także poprawić się jakość życia, resort ma również nadzieję na odwrócenie tendencji odpływu ludności.

Pakiet wsparcia składa się z trzech faz: polityki lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania.

Czytaj więcej

Skomentuj