W Łodzi od miesiąca obowiązuje nowy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi”. Z nowymi zasadami powinni zapoznać się przede wszystkim: właściciele nieruchomości, zarządcy dróg, kolporterzy ulotek, organizatorzy imprez masowych, właściciele punktów gastronomicznych zarządcy ogrodów działkowych czy firmy wywozowe.

Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie, odbierania i pozbywania się odpadów oraz utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich. Zmiany w regulaminie zostały uchwalone przez Radę Miejską w Łodzi 13 maja, a jej przepisy weszły w życie 12 lipca br.

Pełen tekst jednolity regulaminu można pobrać w formie elektronicznej (.pdf) tutaj. Wersje drukowane dokumentu można dostać w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175, Furtkach Miejskich oraz w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj