W parkach, na skwerach i zieleńcach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie rozpoczęły się prace związane z wykaszaniem traw i chwastów, a gminne piaskownice mają nowy, czysty piasek.

Wykoszono już tereny o powierzchni ok. 3 ha – w Centrum, na Podwalu i Pechniku. Następnie prace będą systematycznie kontynuowane na terenach zieleni osiedlowej oraz w pasach drogowych w poszczególnych dzielnicach miasta. Docelowo wykoszonych zostanie ok. 130 hektarów terenów zielonych. Ponadto na bieżąco prowadzone są prace polegające na pielęgnacji roślin jednorocznych, bylin oraz róż.

– Tereny zielone są ważnym elementem architektury miasta. Wpływają na estetykę ulic i placów oraz dają wrażenie ładu, czym czynią życie w mieście przyjemniejszym. Oprócz tego są przestrzenią do rekreacji i wypoczynku – mówi Barbara Kawala, kierownik Działu Zieleni Miejskiej MZNK.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wymienił również piasek na placach zabaw. – Zwykle po zimie piaskownice są zanieczyszczone, a co za tym idzie czyha w nich mnóstwo bakterii – wyjaśnia Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK. Na terenie placów wykonywane są również na bieżąco remonty i drobne naprawy. – Najczęściej naprawy dotyczą uzupełniania uszkodzonych lub skradzionych elementów oraz  odmalowania zabawek na placach – dodaje dyrektor Jewuła.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie administruje 5 placami zabaw oraz 23 piaskownicami położonymi w różnych miejscach miasta.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj