Wraz z nastaniem wiosny łódzkie służby miejskie połączyły siły, aby jak najszybciej usunąć wspomnienie po minionej zimie.

Myte są kosze na śmieci oraz ławki. W wielu miejscach – np. na Księżym Młynie, w miejscu starych i zniszczonych, ustawione zostaną nowe ławki, zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. W pasażach: Schillera i Rubinsteina zasadzone zostały kwiaty, a jeszcze przed świętami ozdobiona zostanie aleja Józewskiego. Systematycznie porządkowane są parki oraz lasy – częste miejsca spacerów łodzian. Tereny podległe delegaturom są na bieżąco sprzątane, zlecane są prace interwencyjne oraz likwidowane nielegalne wysypiska śmieci.

Prawie 12 tys. osób – uczniowie ze 117 szkół oraz rady osiedli – aktywnie włączyło się w akcję „Wiosenne porządki”, koordynowaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ. Zapakowane w worki zebrane nieczystości, odpadki oraz liście bezpłatnie odbierają pracownicy Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych i odwożą do sortowni i kompostowni.

Na czas przedświątecznych porządków, podczas dwóch weekendów, rozstawione były w mieście 23 pojemniki na odpady wielkogabarytowe. Kontynuowana jest także akcja „Wystawka” dla mieszkańców domków jednorodzinnych.

W Punkcie Dobrowolnego Dostarczania Odpadów mieszczącym się przy ulicy Zamiejskiej łodzianie mogą bezpłatnie zostawić odpady niebezpieczne i sprawiające kłopot w zagospodarowaniu, takie jak: zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektrośmieci), lampy rtęciowe i fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony, baterie i akumulatory, opakowania po farbach, klejach, żywicach, opony, odpady wielkogabarytowe (meble) oraz odpady drewna, szkła oraz przedmioty z tworzyw sztucznych.

Rozpoczęto również walkę ze szpecącymi łódzkie budynki reklamami i graffiti. Właśnie w tym celu zainicjowana została akcja „Czysta Elewacja”. Jej częścią jest kampania informacyjna „Uwaga, nielegalna reklama”, która ma uświadomić, że kosztami usuwania bezprawnie umieszczonych ogłoszeń obciążone są służby i spółki miejskie, czyli wszyscy łodzianie.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj