Brudzew i Władysławów oraz gmina wiejska Turek to trzy gminy z powiatu tureckiego (woj. wielkopolskie), które rozpoczęły porządkowanie gospodarki odpadami w ramach nowego programu realizowanego przez Koniński Region Komunalny.

Priorytetowym celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnego, jednolitego systemu gospodarki odpadami, stąd też w samym tylko powiecie tureckim powstanie 85 punktów selektywnego gromadzenia nieczystości. 40 z nich znajdzie się w gminie Władysławów, 30 w gminie Turek i 15 w gminie Brudzew. Miejsca, gdzie będą składowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne zlokalizowane zostaną we Władysławowie, Wyszynie, Kunach, Międzylesiu i Chylinie (gm. Władysławów) oraz w Smolinie (gm. Brudzew). Punkt taki znajdzie się także na terenie gminy Turek.  

Uporządkowanie gospodarki odpadami będzie polegało również na rekultywacji wysypisk w Russocicach, Stawkach, Smolinie i Cisewie. Rekultywacją objęte zostaną też dzikie wysypiska. Wszystkie działania mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wyeliminowania zagrożeń dla środowiska przez likwidację składowisk, które nie spełniają wymogów ustawowych jak i zaostrzonych standardów unijnych.

źródło: lm.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj