W dniach 1-2 października br. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki posiedzenie grupy roboczej Global Nuclear Energy Partnership poświęcone zagadnieniom dostaw i recyclingu paliwa jądrowego. W spotkaniu udział wzięła Hanna Trojanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.

Wiceminister Trojanowska przedstawiła uczestnikom spotkania założenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. – Budowa elektrowni atomowej to największe jak dotąd przedsięwzięcie w historii polskiego sektora energetycznego, które będzie mieć strategiczne znaczenie dla całej gospodarki – powiedziała.

W opinii wiceminister Trojanowskiej, wprowadzenie w Polsce technologii nuklearnych pozwoli poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju, zmodernizować sektor wytwarzania oraz zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej. Włączenie bezemisyjnych siłowni jądrowych do krajowego systemu energetycznego pomoże także w wypełnieniu zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji CO2. – Są to powody, które w racjonalny sposób uzasadniają potrzebę wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej – podsumowała wiceminister.

Jak poinformowała, Program powinien zostać opracowany do połowy przyszłego roku, tak by Rada Ministrów mogła go przyjąć do końca 2010 r. – Zaczęliśmy już prace nad przygotowaniem niezbędnej infrastruktury prawnej i instytucjonalnej. Budujemy także system kształcenia kadr dla polskiej energetyki jądrowej – wyliczyła podsekretarz stanu w MG.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, lata 2011–2013 zostaną poświęcone na ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej. Do 2015 r. powstanie projekt techniczny siłowni, a budowa ruszy w 2016 r. – Pierwsza elektrownia jądrowa w naszym kraju powinna zostać uruchomiona w 2020 r. – podsumowała wiceminister Trojanowska.

Do tego czasu Polska będzie musiała rozstrzygnąć kwestię dostaw paliwa jądrowego oraz jego tymczasowego przechowywania po wypaleniu. Zagadnienia te były także przedmiotem prac grupy roboczej GNEP pod przewodnictwem Williama Szymanski’ego, dyrektora Biura Energii Nuklearnej w Departamencie Energii Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy spotkania starali się wskazać najważniejsze czynniki i ograniczenia w realizacji dostaw oraz zidentyfikować potrzeby odbiorców w tym zakresie.

Członkowie grupy porównywali stosowane w krajach należących do GNEP rozwiązania kwestii cyklu paliwowego. Grupa zamierza przygotować do jesieni 2010 r. dokument, w którym określone zostaną zasady zamykania cyklu paliwowego, w tym postępowania z wypalonym paliwem jądrowym.

Global Nuclear Energy Partnership to partnerstwo państw podzielających wspólną wizję rozwoju pokojowego, bezpiecznego wykorzystywania energii jądrowej. Celem GNEP jest zwiększenie globalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz budowa, wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, wzmocnionego systemu kontroli materiałów jądrowych. Partnerzy GNEP pracują nad nowoczesnymi technologiami recyklingu paliwa jądrowego. Polska jest członkiem GNEP od 16 września 2007 r.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj