Przez pół roku liczba zatwierdzonych nowych projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko wzrosła o 250. Już ponad 65 miliardów złotych środków z Programu przyznano przedsiębiorcom, samorządom, instytucjom kultury i sztuki, ochrony zdrowia, uczelniom wyższym oraz urzędom administracji publicznej.

Większość z tych przedsięwzięć to projekty wieloletnie o ogromnych budżetach, których realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia z funduszy unijnych – mówi Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego.

Pierwsze półrocze 2011 r. zostało zakończone znacznym postępem w realizacji największego programu przeznaczonego na infrastrukturę. Sektorami o największej dynamice kontraktacji są transport i środowisko, gdzie przyrost w I półroczu 2011 r. wyniósł odpowiednio 9,7 mld zł oraz 4 mld zł. Przyspieszenie widoczne jest również w wydatkowaniu środków unijnych w ramach poszczególnych projektów.

Kwota, która została już zwrócona na konta beneficjentów to w sumie ponad 15,6 mld złotych. W całym 2010 r. wypłacono beneficjentom POIiŚ niecałe 7 mld złotych, a tylko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zwrócono na konta beneficjentów 4,8 mld zł. Największa kwota refundacji, około 3,1 mld złotych została skierowana do sektora transportu.

Źródło:  www.wnp.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj