Dobry Klimat dla Powiatów – DOKLIP – to nazwa projektu, którego celem jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwiające lepsze przystosowanie się do zmieniającego się klimatu.

Liderem projektu jest Instytut na rzecz Ekorozwoju, który przez najbliższych 5 lat wraz z partnerami – Związkiem Powiatów Polskich oraz brytyjską organizacją Community Energy Plus, będzie inspirował lokalne działania m.in. organizując publiczne debaty, tworząc sieć lokalnych liderów, przygotowując film, podręcznik ochrony klimatu oraz liczne materiały informacyjne.

Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe oraz społeczności lokalne. W gestii władz leżą istotne zadania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich, ale bez aktywnego zaangażowania obywateli nie można skutecznie ochronić klimatu Ziemi.

– Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz dobre przystosowanie się do zmian klimatu na poziomie lokalnym może przynieść wymierne korzyści finansowe – podkreśla Wojciech Szymalski, koordynator projektu. Na przykład dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej istniejących budynków samorząd może wypracować znaczne oszczędności, które warto wykorzystać na nowe inwestycje. Gminy czy całe regiony za granicą, np. angielska Kornwalia, a w Polsce np. Bielsko Biała, potrafią dostosowywać się do zmian klimatu i czerpać zyski z „proklimatycznych” działań. Prezentując konkretne przykłady, chcemy wskazywać drogę do pozytywnych przemian.

Zasadnicza część projektu Dobry Klimat dla Powiatów obejmuje:
– organizację lokalnych debat na temat zmian klimatu i polityki ich ograniczenia na poziomie powiatów
– przygotowanie pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju jednego z miast powiatowych
– 16 samorządowych konferencji regionalnych
– utworzenie sieci 110 lokalnych informatorów i wyszkolenie grupy moderatorów dyskusji publicznych
– wyjazd studyjny dla lokalnych liderów do Kornwalii
– wydanie podręcznika lokalnej ochrony klimatu
– oraz przygotowanie filmu prezentującego dobre przykłady i "proklimatyczne" rozwiązania.

Do bezpośredniego udziału w projekcie wytypowanych zostanie – przy udziale Związku Powiatów Polskich – 110 powiatów. Przedstawiciele lokalnych społeczności otrzymają materiały edukacyjne i informacyjne oraz będą zapraszani do udziału w spotkaniach i debatach. Najbardziej aktywni i zaangażowani we współpracę lokalni liderzy wyjadą zobaczyć, jak radzą sobie ze zmianami klimatu samorządy w Kornwalii. Najbardziej aktywne i zaangażowane we współpracę powiaty także zostaną wyróżnione – specjalnie dla nich zostanie policzony ślad węglowy .

– Mamy nadzieję, że studyjny wyjazd do świetnie radzącej sobie z proklimatycznymi działaniami Kornwalii pomoże lokalnym działaczom wprowadzać korzystne zmiany we własnym otoczeniu – mówi Wojciech Szymalski. Natomiast organizowane w ramach projektu regionalne konferencje przyczynią się do aktywnej współpracy, w wyniku której wypracowane zostanie porozumienie polskich samorządów działających na rzecz ochrony klimatu.

źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj