Cztery tysiące drzew i krzewów pojawi się w Parku Uzdrowiskowym w Inowrocławiu na terenach, o które powiększony został park.

Rozbudowa Parku Solankowego realizowana jest przez Miasto przy wsparciu środków unijnych w ramach projektu „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)". – Łącznie, projekt ten o łącznej wartości ok. 33 mln zł, posiada dofinansowanie UE w kwocie ok. 20 mln.

Rozbudowa parku polega na poszerzeniu jego granic o ok. 10 ha będących własnością Miasta Inowrocławia, o ok. 13 ha pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych i o ok. 7 ha zakupionych od prywatnych właścicieli. Zgodnie z założeniami, teren ten jest na etapie zagospodarowywania na obszary parkowe wraz z aranżacją małej architektury i budową oczka wodnego o pow. 7500 m kw.

Powstanie park rekreacyjny o różnorodnych formach wypoczynku. Powstanie tam m.in. ogród zapachowy z terenami rekreacji czynnej, ogród dotykowy, uprawy kwietne, wybieg dla psów itp. Pojawią się tabliczki z nazwami roślin, także napisane alfabetem Braille'a. Obok zbiornika wodnego znajdą się polany, które służyć będą plażowaniu i piknikowaniu.

Niebawem rozpocznie się obsadzanie terenów parkowych roślinnością. Prezydent Miasta Inowrocławia podpisał umowę z firmą „Agro-Estetyka" z Gniezna na wykonanie zieleni. Zasadzone zostaną drzewa liściaste (formy pienne) i iglaste oraz krzewy liściaste. Wykonawca w rocznym terminie gwarancyjnym zobowiązany będzie do podlewania, odchwaszczania, nawożenia, usuwania odrostów korzeniowych, kopczykowania drzew i krzewów jesienią, rozgarnięcia kopczyków wiosną i uformowania misek, wymiany uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, przycięcia złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

Miasto przeznaczy na nowe nasadzenia w nowej części Solanek kwotę 570.114,92 zł, z czego 60 proc. pokryje Unia Europejska. Trwają starania o uzyskanie dodatkowego wsparcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

źródło: inowroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj