1 / 3

Miasta ułatwiają mieszkańcom pozbycie się choinek. Zebrane drzewka posłużą do produkcji kompostu lub zostaną przetworzone na biomasę.

W Krakowie zbiórka iglaków rozpoczęła się 19 stycznia i potrwa do 6 lutego br. W ramach akcji we wszystkich dzielnicach miasta zostały wyznaczone specjalne punkty odbioru, w których mieszkańcy mogą wrzucać choinki do podstawionych kontenerów. Odbiór odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zebrane drzewka trafią do kompostowni odpadów zielonych Barycz i zostaną wykorzystane do produkcji nawozu organicznego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz drugi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Krakowa. W ubiegłym roku zebrano prawie 500 choinek, organizatorzy zakładają jednak, że w tym roku będzie ich więcej, ze względu na prowadzoną akcję informacyjną poprzedzającą zbiórkę.

Z kolei w Lublinie odbiór choinek z terenu nieruchomości zamieszkałych odbywa się zgodnie z zasadami odbioru odpadów wielkogabarytowych, według rocznego harmonogramu. Nie później niż trzy dni przed ustalonym terminem wymagane jest jednak zgłoszenie zapotrzebowania odbioru tego typu odpadów przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów z nieruchomości na formularzu elektronicznym lub telefonicznie. Bożonarodzeniowe drzewka można także bezpłatnie zostawić w jednym z dwóch funkcjonujących na terenie miasta Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Eko lokator Toruń

W Toruniu drzewka odbiera Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. W zabudowie wielorodzinnej są one odbierane razem z odpadami wielkogabarytowymi, a w zabudowie jednorodzinnej z bioodpadami zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Przy czym potrzebę obioru odpadów wielkogabarytowych właściciel lub zarządca nieruchomości powinien zgłosić do Biura Obsług Klienta przynajmniej pięć dni przed planowanym wywozem. Ponadto iglaki można bezpłatnie oddać do PSZOK-u przy ul. Kociewskiej 37.

Dużą popularnością cieszą się także cykliczne akcje zbiórki bożonarodzeniowych drzewek. W Poznaniu po raz kolejny Zakład Zagospodarowania Odpadów zorganizował akcję „Poznańskie choinki wracają do środowiska”. W dwie soboty stycznia – 17 i 24 – mieszkańcy mogli przynieść iglaki do sezonowych punktów zbiórki zlokalizowanych na Placu Wielkopolskim oraz na Placu Bernardyńskim. Ponadto do końca lutego br. choinki będą bezpłatnie odbierane w trzech PSZOK-ach, tzw. gratowiskach. Zebrane drzewka zostaną rozdrobnione i wykorzystane jako materiał strukturalny do produkcji nawozu organicznego Agro-Felek, który będzie można kupić na gratowisku. Jak zaznaczają organizatorzy celem inicjatywy jest zapobieganie wyrzucaniu choinek do śmietników oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na recykling materiałowy odpadów biodegradowalnych. Ponadto firmy odbierające odpady, zgodnie z ustalonym harmonogramem, odebrały choinki raz styczniu i raz w lutym.

Z kolei w Warszawie już po raz szósty odbywa się akcja „Ciepło z natury”. Zbiórka drzewek, którą PGNiG TERMIKA od dwóch lat organizuje wspólnie z urzędem miasta stołecznego Warszawy, rozpoczęła się 8 stycznia br. na Placu Bankowym. Do końca stycznia br. mobilny punkt zbiórki drzewek zawita do wszystkich 18 dzielnic miasta. W tym roku w akcji biorą udział także przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu stolicy, które do końca lutego będą przekazywały choinki zebrane z altanek śmietnikowych do firmy zajmującej się przetwarzaniem iglaków na biomasę. Zebrane podczas akcji choinki trafią do warszawskich elektrociepłowni jako zielone paliwo do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W ubiegłym roku w ramach przedsięwzięcia zgromadzono 530 ton biomasy, czyli o prawie 130 ton więcej niż w 2013 r. Natomiast podczas wszystkich dotychczasowych edycji zebrano łącznie ponad 1,7 tys. ton ekologicznego paliwa, które pozwala na ogrzanie przez cały rok ok. 1000 mieszkań o powierzchni 60 m2.

Poświąteczną zbiórkę choinek zorganizowano także m.in. we Wronkach, Gdańsku, Wrocławiu czy na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj