W związku z rozstrzygniętym przetargiem na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania, najlepsza okazała się oferta Przedsiębiorstwa Usługowego “Południe II” z Krakowa oraz Pracowni O.K.E.J. z Poznania.

Wyłonione konsorcjum firm posiada największe doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych dla trudnych inwestycji, jakimi są instalacje termicznego przekształcania odpadów. Termin wykonania został ustalony na 30 października.

Organizacja konsultacji społecznych ws. lokalizacji spalarni jest wymagana przez Komisję Europejską, gdyż jest to niezbędny element do dofinansowania przedsięwzięcia „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Realizacja zamówienia zawiera przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem: władz miasta, władz samorządowych, pozarządowych organizacji ekologicznych, dziennikarzy z prasy i mediów, a w szczególności z mieszkańcami. 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych z elementami PR będzie obejmować identyfikację grup społecznych zainteresowanych projektem oraz udziałem w nim, spotkania informacyjne na temat systemu gospodarki odpadami oraz proponowanych lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów; spotkania konsultacyjne z zainteresowanymi grupami społecznymi oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno–konsultacyjnej dotyczącej uzasadnienia celowości budowy spalarni.

W ramach realizacji tego zamówienia wykonawca zobowiązał się do stworzenia prezentacji projektu w mediach poprzez prasę i Internet oraz zorganizowanie punktów konsultacyjnych w Urzędzie Miasta. W tych punktach każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać wszelkie wyjaśnienia związane z realizacją projektu, a także  przedstawić swoje uwagi.

Dostępne będą również materiały informacyjne dotyczące  systemu gospodarki odpadami dla Poznania oraz proponowane lokalizacje zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami wraz z przykładami zagranicznych projektów inwestycyjnych.

Do zadań wykonawcy będzie należało również opracowanie tekstu oraz grafiki, wydruk i dystrybucja: broszury informacyjnej w formie drukowanej i elektronicznej; ulotki informacyjnej oraz plakatu kampanii.

Działać będzie również witryna internetowa, ktorej zadaniem będzie prezentacja projektu, uciążliwości i planowanych środków zaradczych wraz z interaktywnym forum, na którym mieszkańcy mogliby się wypowiadać. Do obowiązków wykonawcy należy stworzenie projektu witryny, wykonanie projektu graficznego, rezerwacja domeny, uruchomienie witryny i forum; stworzenie strony i administrowanie nią.

Zorganizowana zostanie także wystawa na terenie Urzędu Miasta. Na wystawie znajdzie się  grafika i tablice poglądowe dotyczące systemu gospodarki komunalnej, którego elementem będzie zakład termicznego przekształcania odpadów. Wystawa ma ukazać w formie graficznej (rysunki, zdjęcia, schematy, mapy itp.) rzeczywisty kształt projektu, przedsięwzięcie, ewentualne uciążliwości i związane z tym środki zaradcze.

Źródło: UM Poznań

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj