1 / 2

Opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zostały ustalone w zależności od właściwości nieczystości określonych według chemicznego zapotrzebowania na tlen. Radni przyjęli uchwały dotyczące górnych stawek za usługi związane z gospodarką odpadami w Poznaniu. Przyjęcie uchwał jest konsekwencją wystąpienia miasta ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

Uchwały podjęte przez samorząd miejski mają pomóc w organizacji nowego systemu gospodarki odpadami w Poznaniu. Określają również nowe górne stawki opłat, które poniosą właściciele nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Nowe opłaty

35 zł brutto za 1 m3 to koszt odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach innych niż rodzinne ogrody działkowe. Do tej pory była to jednolita stawka w wysokości 28 zł brutto. W przypadku ogrodów działkowych koszt odbioru nieczystości wyniesie 55 zł brutto za 1 m3. Z kolei właściciele nieruchomości, na których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków zapłacą 200 zł brutto za 1 m3.     

– Przeprowadziliśmy szereg działań m.in. konsultacje z przedsiębiorcami. Według nich stawka 28 zł nie spełnia swojego zadania, przez co dokładają do interesu. Przygotowaliśmy więc trzy warianty, z których jeden wskazaliśmy jako optymalny. Zakłada on wydzielenie stawek dla poszczególnych frakcji nieczystości w zależności od ich właściwości fizykochemicznych – mówi Łukasz Musieliński, zastępca dyrektora wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Od 55 zł do 1800 zł

Określone zostały także stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które dotyczą właścicieli nieruchomości, którzy nie muszą ponosić opłat na rzecz miasta. W ich przypadku koszty pojemników wahają się od 55 zł brutto (pojemnik o pojemności 120 litrów) do 1800 zł brutto (8000 litrów). Kwota za worek o pojemności 120 litrów wyniesie 55 zł brutto. Dwa razy więcej zapłacą właściciele, którzy nie segregują odpadów. Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 litrów wyniesie 110 zł brutto, z kolei pojemnik o pojemności 8000 litrów to koszt rzędu 3 600 zł brutto. Dwukrotnie wzrośnie również kwota za odbiór worka o pojemności 120 litrów.

Czytaj więcej

Skomentuj