1 / 5

Stare odkurzacze, pralki, telewizory, słowem wszelkiej maści stary i zużyty sprzęt RTV i AGD już od 10 lat trafia do poznańskiego Gratowozu. Łącznie przez ten czas poznaniacy oddali około 500 ton problemowych odpadów.

Co zrobić ze starą lodówką, telewizorem czy pralką? Kiedyś zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zalegał w piwnicach, na strychach, zdarzało się, że żywot kończył np. na balkonie. Od 10 lat takiego problemu w Poznaniu już nie ma. Graty trafiają tam, gdzie ich miejsce, czyli do Gratowozu a ostatecznie na Gratowisko.

– Naszym celem było od początku umożliwienie mieszkańcom pozbycia się odpadów problemowych – mówi Krzysztof Krauze, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów – przede wszystkim chodziło jednak od to, by takie odpady nie trafiały i nie zalegały na wysypisku, gdzie były zagrożeniem dla środowiska naturalnego.

Odpady problemowe – jak zaznaczył prezes Krauze – wymagają specjalistycznego recyklingu lub utylizacji. Zalicza się do nich np. resztki farb, lakiery, baterie czy lekarstwa. Zagrożenie stanowić może nawet pozostawiony na wysypisku termometr rtęciowy czy lodówka, w której jest niebezpieczny dla środowiska freon.

Początkowo Gratowóz odbierał oprócz zużytego sprzętu, także tego typu odpady. Obecnie, stanowi uzupełninie PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Równolegle z Gratowozem działa bowiem Gratowisko, gdzie poznaniacy mogą sami oddawać elektrośmieci i chętnie z tej możliwości korzystają.

– Samodzielny transport stanowi pewien problem. Ale poznaniacy są pomysłowi. Pamiętam, jak jednego dnia młody chłopak przywiózł wraz z ojcem na Gratowisko na Dębcu starą lodówkę… na deskorolce – wspomina Krzysztof Krauze.

System odbioru problemowych odpadów w Poznaniu został oparty na rozwiązaniach miast zachodnich, jak holenderskiego Assen, norweskiego Dramenn oraz irlandzkiego Dublina. Po raz pierwszy Gratowóz na ulicach naszego miasta pojawił się dokładnie 10 lat temu, 6 sierpnia 2005 roku i tylko do listopada zebrał 9 ton odpadów. W kolejnych latach poznaniacy oddawali kilkadziesiąt ton elektrośmieci rocznie, najwięcej – 81 ton – trafiło na Gratowisko dwa lata temu.

Gratowóz kursuje po Poznaniu zgodnie z ustalonym harmonogramem odbierając nieodpłatnie od mieszkańców wytworzone w domu odpady RTV i AGD. Dokładne adresy i czas postoju Gratowozu można znaleźć w harmonogramach zamieszczanych na stronie internetowej ZZO www.odpady.poznan.pl oraz na stronie internetowej miasta Poznania www.poznan.pl w zakładce Środowisko. O zbiórkach informuje też w spotach radiowych i telewizyjnych. ZZO cały czas prowadzi też działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej poznaniaków.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj