Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznała preferencyjną pożyczkę w wysokości 30 ml zł Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie.

Środki te pomogą zrealizować rozpoczętą już się tym mieście prawdziwą rewolucję w gospodarce wodno-ściekowej.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu i środkom własnym władze Jaworzna zamierzają do 2015 roku wybudować 250 km sieci kanalizacyjnej, ok. 4,3 km sieci kanalizacji deszczowej, ok. 5 km wodociągu, blisko 60 tłoczni i pompowni, stację uzdatniania wody, suszarnie osadu i inne obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.

Przedsięwzięcie, którego pierwsza część właśnie trwa, jest zlokalizowane na terenia miasta Jaworzna, w zlewniach rzek: Białej Przemszy, wzdłuż której przebiega północna granica miasta, oraz Przemszy, zamykającej teren gminy od południowego zachodu.

Obecny etap zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 86 km oraz 13 przepompowni ścieków. Ścieki z 2705 podłączeń do budynków w ilości 877 metrów sześciennych na dobę będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb, a stąd oczyszczone wody popłyną do Przemszy. Projekt obejmie także budowę nowej stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową. Ujmowana będzie woda z ujęcia ‘Piaskownia” w Jaworznie, które było do tej pory wykorzystywane do celów technicznych. Oczyszczona w procesach koagulacji, sedymentacji, ozonowania i filtracji oraz dezynfekcji w pełni spełniać będzie standardy wody nadającej się do spożycia.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj