17 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu doszło do podpisania umowy pożyczki pomiędzy WFOŚiGW, a Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka”.

Kwota pożyczki wynosi 18 mln 567 tys. zł (netto). Środki te Związek przeznaczy na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu funkcjonującym pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzieli Związkowi pożyczki na preferencyjnych warunkach: oprocentowanie kredytu wynosić będzie 0,5 proc. stopy redyskonta weksli NBP, lecz nie mniej niż 3 proc. w skali roku, karencja w spłacie – 1 rok od zakończenia inwestycji, a spłata kredytu następować będzie w latach 2014-2025.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są poręczenia gmin, które są uczestnikami projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, czyli: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki Swarzędz.

Gminy poręczają pożyczkę w wysokości procentowego udziału w inwestycji, liczonego według zakresu.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” tworzy sześć gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. W przedsięwzięciu pod nazwą: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” uczestniczy pięć z nich: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz.

Koszt realizacji przedsięwzięcia prowadzonego pod nazwą: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” szacowany jest na blisko 292 miliony złotych (netto). Z tego, na roboty montażowo-budowlane trzeba będzie przeznaczyć około 234 miliony. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wysokość dofinansowania wyniesie 200 milionów złotych, co stanowi prawie 70 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę około 370 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie 151 przepompowni ścieków, w tym 2 punktów zlewczych. Wyłączone z eksploatacji zostaną dwie oczyszczalnie ścieków, które nie spełniają obowiązujących norm – w Pobiedziskach i Skokach.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia dostęp do kanalizacji uzyska ponad 40 tys. nowych użytkowników. Koniec realizacji przedsięwzięcia planowany jest na przełom roku 2013/2014.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj